Gynekoložka píše o přínosech fyzioterapie v gynekologii

Spolupráci s předními brněnskými gynekoložkami považuji za dar.

Konečně vzniká komunita vzájemně se obohacujících profesionálů. A díky tomu můžeme nastolit celostní přístup k problémům ženských pacientek. 
Dnes vám zde předkládám článek mé drahé přítelkyně MUDr. Svatavy Žalmanové o tom, že každý obor má své hranice a je třeba se spojovat a objevovat nové cesty. 
Přeji příjemné počtení a Tobě, Svaťo, děkuji.                                       

Tereza

Číst více

ALTERNATIVNÍ DRUHY TEJPŮ

Speciální tvary tejpů

Tejpy jsou opravdu báječné a mohly by pomoci tolika lidem, jen kdyby je lidé více a více používali. To je hlavní myšlenkou většiny výrobců. Proto jdou mnozí svým klientům naproti a vyrábějí všemožné průmyslově předpřipravené tejpy pro snazší použití. V tomto článku se seznámíme se základními z nich. Číst více

tejping chodidla

Základní stavební kameny účinného tejpu

Kinesiotaping je velice populární metoda tlumení bolesti. V posledních letech se čím dál více usídluje i v myslích a rukách veřejnosti. Mnohdy funguje lépe než Ibalgin. Jenže s rostoucí popularitou se objevují nejrůznější zprávy o jejím nejasném účinku, o placebo efektu a i o podvodu. Odborníci samozřejmě vědí,

Číst více