Metody strečinku | úvodní 2.část

Je několik metod strečinku, jedna z nich je metoda Holtonova, kterou dále rozvinul a rozpracoval Solveborn. Strečink podle této metody má tři fáze:

  • a) fáze napětí
  • b) fáze uvolnění
  • c) fáze protažení

ad a) je to fáze, kdy se sval napíná proti odporu a musí být veden proti směru hlavní funkce svalu. Měla by trvat 10 – 15 sec. a napětí ve svalu by mělo být Číst více

Zásady protahování svalů – úvodní 1.část

Dbáme na to, aby poloha ve které provádíme jednotlivé cviky byla stabilní a pohodlná. Čím větší je aktivita svalů potřebná pro udržení pozice, tím se zvyšuje riziko případného úrazu, nebo hrozí přesunutí napětí i do vlastních protahovaných svalů. To má za následek, že svaly, které by měly při protažení relaxovat jsou aktivní a tím pádem přetížené.

Častým cvikem, kde se setkáváme s tímto problémem, je protahování svalů zadní Číst více

Co pro vás umí udělat fyzioterapeut a čím se liší od maséra?

Obecné Informace.

Dovolte trochu obecných informací a uvedení do problematiky. V tomto a následujících článcích bych ráda mluvila o oboru, který se mi stal životním posláním a který se snažím, dnem i nocí, spojovat s duchovní stránkou osobního rozvoje člověka, jako takového.Každopádně doporučuji níže uvedené základní informace, které obohatí přehled většiny lidí – běžných konzumentů zdravotnické péče.

Vzdělání v oboru fyzioterapie:

V současné době se můžete na rehabilitačních pracovištích setkat se s Číst více

Co je to masáž

Masáž spadá jako metoda fyzikální terapie do tzv. mechanoterapie, kdy na organismus člověka působí mechanické síly vyvolávané buď manuálně nebo pomocí speciálních masážních přístrojů.

Zásadní význam manuální masáže dlí ve zpětné vazbě prostřednictvím terapeutovy ruky, která umožňuje diagnostiku stavu měkkých tkání a individuální dávkováním tlakové síly působící na tělo klienta.

Všechny standardní masáže, běžně dostupné na našem trhu, jsou v podstatě Číst více