ALTERNATIVNÍ DRUHY TEJPŮ

Speciální tvary tejpů

Tejpy jsou opravdu báječné a mohly by pomoci tolika lidem, jen kdyby je lidé více a více používali. To je hlavní myšlenkou většiny výrobců. Proto jdou mnozí svým klientům naproti a vyrábějí všemožné průmyslově předpřipravené tejpy pro snazší použití. V tomto článku se seznámíme se základními z nich. Číst více

tejping chodidla

Základní stavební kameny účinného tejpu

Kinesiotaping je velice populární metoda tlumení bolesti. V posledních letech se čím dál více usídluje i v rukách veřejnosti. Mnohdy funguje lépe než Ibalgin. Jenže stejně s rostoucí popularitou se stále objevují nejrůznější zprávy o jejím nejasném účinku, o placebo efektu a i o podvodu. My v odborné sféře víme,

Číst více

kinesiotaping kurz

V čem se liší 10 škol tapingu?

Taping dnes učí kde kdo a nikdo pořádně neví, čím se jednotlivé školy liší.

Pokusím se nastínit situaci, která v posledních letech ve světě nastala a dala vzniku hned několika školám, tedy rozumějme směrům, které využívají potenciálu moderního tejpingu.

Číst více