Co a jak dělám

Každá má práce je individuální kombinací všeho, co jsem se za 25 let praxe naučila. Rozhodla jsem se vám jednotlivé suroviny, ze kterých vařím své úspěšné terapie, popsat. Pojďte dál.

Fyzioterapeutické techniky, ze kterých vycházím

Kinesiologický rozbor (KR)

Patří mezi základní vyšetřovací postupy v rehabilitaci a fyzioterapii. Vyšetření se dělá za účelem zjištění vzájemných polohových a pohybových souvislostí kostry a svalů, odhaluje základní svalové disbalance a jimi způsobené změny postavení v kloubech.


Více o této metodě

Biomechanická analýza

Za biomechanickou analýzu považuji podrobný pohled na pohyb člověka v konkrétní situaci – práci či sportu. Lidi si často nechávám  natáčet na video pri sportu, nebo fotit v práci, kdy se plně soustředí a jejich tělesná postojová a pohybová kontrola je na nejnižší úrovni.


Více o této metodě

Palpace a měkké techniky

Palpace je diagnostika pohmatem. Terapeut využívá svého doteku k identifikaci kondice či postižení měkkých tkání. Měkké techniky jsou následné terapeutické hmaty prováděné většinou místně, za účelem obnovení zdravého vzájemného fungování měkkých tkání.


Více o této metodě

Mobilizační techniky

Mobilizace kloubů jsou chiropraktické techniky, které obnovují pozměněnou či zablokovanou pohyblivost dvou kostí střetávájících se v kloubu. Obnovují pohyblivost kloubů. Jsou nezbytným předpokladem pro následnou pohybovou léčbu.


Více o této metodě

Spoušťové body

Spousťovými body, neboli „trigry“ se nazývají místní svalové „uzlíky“, které při ošetření tlakem bolí. Jsou to drobná ložiska ve svalech vytvořena trvalým stahem několika svalových buněk/vláken. Dělíme je podle velikosti, rozsahu a jejich vlivu.


Více o této metodě

Bowenova masáž

Myofasciální technika dle Bowena (neboli Bowenova masáž), je autonomní terapeutický koncept postavený na specifickém hmatu, který uvolňuje fascie (svalové povázky). Technika vede k uvolnění bolesti, přebytečného svalového napětí a k celkové úlevě.


Více o této metodě

Kinesiotaping

Užití elastických pásek pro snížení bolesti a uvolnění napětí svalů, stabilizaci kloubů, zajištění hojení výronů nebo vstřebání otoků. Metodu vyučuji již řadu let a mohu říct, že se mi stala živou a funkční pomůckou.


Více o této metodě

Masáže

Nezbytná součást terapie uvolňující napětí v celém těle je relaxační a regenerační masáž. Usnadňuje odplavení metabolitů a obnovuje prokrvení. Dochází k přeladění nervového systému, k hluboké psychické relaxaci.


Více o této metodě

Neurofyziologická terapie

Tímto označením jsou popisovány speciální terapeutické přístupy, které pro dosažení terapeutického účinku využívají především znalosti ovládání pohybů centrální nervovou soustavou.


Více o této metodě

Gyneprogram

Manuální medicína v gynekologii

Postupy manuální medicíny se prolínají celou rehabilitací, jsou to diagnostické a terapeutické hmaty zajišťující v měkkých tkáních obnovu prokrvení, vzájemného plynulého pohybu tkání a jejich optimálního napětí.


Více o této metodě

Vaginální mobilizace

Konkrétní ošetření v oblasti ženské pánve jsme si prakticky nazvali vaginální mobilizace. Jedná se o měkké a mobilizační techniky prováděné vaginálně. Zde se konkrétně zaměřujeme na optimální postavení SI kloubů, funkční a symetrické postavení symfýzy (stydké spony), na pozici a pohyblivost kostrče. Z měkkých tkání uvolňujeme jizvy, svalové spazmy v oblasti hýžďových svalů, rotátorů kyčle, břišních svalů a svalů pánevního dna.


Více o této metodě

Ostravský koncept fyzioterapie u pacientů s inkontinencí

Přináší diagnostické a terapeutické postupy na světové úrovni. Zavádí do českých zemí tzv. PERFECT schema – manuální testování kondice svalů pánevního dna.


Více o této metodě

Psychosomatické techniky

Auditing

Mezi hlavní metody v psychosomatické terapii je schopnost aktivního naslouchání – tedy auditing.


Více o této metodě

Mirroring

Je pomocný přístup, který nám umožní, abyste se cítili dobře, abyste našli důvěru mluvit.


Více o této metodě

Koučink

Průvodcovský koncept nastavující priority a hledající cestu k jejich naplnění.


Více o této metodě

Léčebný dotek

Při psychosomatice se setkáváme s bolestivými emocemi a to není často příjemné.


Více o této metodě

Práce s tělem

Pracujeme s napětím ve svalech, pracujeme s dechem a s postojem.


Více o této metodě

Kraniosakrální terapie

Hluboko působící metoda, kdy terapeut naváže svůj dotek a plnou pozornost na autonomní rytmus klienta.


Více o této metodě

Konstelace

Psychosomatická metoda, kdy využíváme možnosti se vcítit, jak emočně tak tělesně, do někoho jiného.


Více o této metodě

Voicedialogue

Metoda mini-konstelací objasňující a upravující naše vnitřní postoje a pravdy.


Více o této metodě

Očista emočního těla

Dotekové technika využívající variabilní dotekové přístupy napomáhající uvolnění emocí v povrchové tělesné vrstvě.


Více o této metodě