Ostravský koncept fyzioterapie u pacientů s inkontinencí

Přináší diagnostické a terapeutické postupy na světové úrovni. Zavádí do českých zemí tzv. PERFECT schema – manuální testování kondice svalů pánevního dna.

Svaly se vyšetřují např. na maximální sílu stahu, na vytrvalost i na schopnost udržet určitou frekvenci opakovaných stahů. Vyšetřuje se v několika polohách – v leže na zádech, v sedě či ve stoji. Podle výsledků se sestavuje individuální rehabilitační program, který trvá až jeden rok a zahrnuje kromě cvičení svalů pánevního dna, nácvik správného držení těla, analýzu stravovacích návyků, pitného režimu a další.

Na určitých klinikách bývá terapie doplněna o použití nejrůznějších podpůrných cvičebních pomůcek či elektro-stimulačních přístrojů.