Mirroring

Je pomocný přístup, který nám umožní, abyste se cítili dobře, abyste našli důvěru mluvit otevřeně a také a to především v části terapeutické, abychom se posunuli.

Díky zrcadlení, které vám poskytnu, se na věc podíváte z nadhledu. Setkáte se znova s vlastními postoji, názory a myšlenkami. Mirroring pomáhá nahlédnout na sebe jak do zrcadla a vše rozcuchané učesat.