Auditing

Mezi hlavní metody v psychosomatické terapii je schopnost aktivního naslouchání – tedy auditing.

Má svá pravidla a nejde jen o to poslouchat, co říkáte, ale vnímat zároveň skrytý obsah a konkrétní slova. Vše je potřeba vstřebat a analyzovat. Hodně si tedy píši a dělám poznámky pro lepší porozumění skrytých souvislostí.