Vaginální mobilizace

Konkrétní ošetření v oblasti ženské pánve jsme si prakticky nazvali vaginální mobilizace. Jedná se o měkké a mobilizační techniky prováděné vaginálně. Zde se konkrétně zaměřujeme na optimální postavení SI kloubů, funkční a symetrické postavení symfýzy (stydké spony), na pozici a pohyblivost kostrče. Z měkkých tkání uvolňujeme jizvy, svalové spazmy v oblasti hýžďových svalů, rotátorů kyčle, břišních svalů a svalů pánevního dna.

Jako velmi významné považujeme ošetření močových cest, jako je obnova postavení močového měchýře při poklesu, uvolnění nepravidelných tahů na dělohu či děložní hrdlo a podobně.

Naše klientky si pochvalují nejen citlivý a šetrný přístup, ale i výsledky, které mají velký přesah jejich původního očekávání.