Biomechanická analýza

Za biomechanickou analýzu považuji podrobný pohled na pohyb člověka resp. Jeho částí v konkrétní situaci – práci či sportu.

Poznat pohyb je základ

Abyste mohli dělat biomechanickou analýzu pohybu klienta, musíte se především s jeho autentickým pohybem seznámit. Proto si často nechávám sportovce natáčet na video, nebo fotit v práci, kdy se plně soustředí a poddávají se plně své práci a jejich tělesná postojová a pohybová kontrola je na nejnižší úrovni.

Fyzioterapeut detektivem

Mnohdy také potřebuji zajít na trénink a vlastní pohyby vidět v reálu, nebo si je zkusit. Biomechanik nemusí být mistrem v golfu, aby osobní zkušenost spojil s teoretickými znalostmi, a konkrétním provedením svého klienta, posoudil, hmotnost, pohyblivost jednotlivých částí těla, odor kladený nářadím atd. Aby odhalil příčinu, proč dochází buď k poškozování, přetěžování, nebo opakvaným zraněním.

Je to docela detektivní práce, při které musíte lidi precizně pozorovat neustále kalkulovat a porovnávat co vidíte s tím, jak by to vypadat mělo. Vyšetření se děje nejen pohledem, důležitý je i pohmatem – dotekem, kdy terapeut sleduje vzájemné zapojení svalů při pohybu, jejich načasování,a zda se v pohybu podporují, nebo naopak blokují.

Nejde totiž až tak co děláte, ale jak DOBŘE to děláte.