Spoušťové body (trigger points)

Spousťovými body, neboli „trigry“ se nazývají místní svalové „uzlíky“, které při ošetření tlakem bolí. Jsou to drobná ložiska ve svalech vytvořena trvalým stahem několika svalových buněk/vláken.

Dělíme je podle velikosti, rozsahu a jejich vlivu

Svalové spazmy

Zatvrdlina většího rozsahu, snižuje celkovou kondici svalu. Sval je zkrácený, může být bolestivý sám o sobě.

Tender points

Citlivý bod, který je nižší forma triggeru. Ovlivňuje výkon svalu reflexně, nedovolí maximální výkon  a vede k postupnému přetěžování. Sval sám o sobě nebolí.

Trigger points

Jeho základním specifikem je, že vytváří tzv. zónu přenesené bolesti. Místo/plochu, poměrně vzdálenou, která bolí.

Nejdůležitější je, zbavit se toho primárního

Spoušťové body se vyskytují v určitých schématech po celém těle. Uvolnění primárního rozpouští i ty vzdálené. Ošetřením primárního spoušťového bodu vymizí i body sekundární.

Techniku spoušťových bodů mám hodně ráda. Je cílená a po pečlivém ošetření má významné výsledky. Tlak musíte dávkovat přesně na správné místo. Vést jej v přesném směru a v účinné síle (ne moc a ne málo). Když je vše OK, tak se svalové buňky zablokované ve spazmu pod vašim prstem doslova rozpustí.