Kinesiologický rozbor

Patří mezi základní vyšetřovací postupy v rehabilitaci a fyzioterapii. Je to diagnostika postoje a pohybu těla pohledem.

Klient stojí, či provádí požadované pohyby nejlépe ve spodním prádle, terapeut pozoruje pohyb.  Vyšetření se dělá za účelem zjištění vzájemných polohových a pohybových souvislostí kostry a svalů, odhaluje základní svalové dysbalance a jimi způsobené změny postavení v kloubech.

Na co se při kinesiologickém rozboru soustředíme?

Na škole nás učili, že základní na co se při KR soustředíme je těchto šest kvalit Dr, Ko,Tr, Hy, Ko, Si. Teď trochu podrobněji.

Držení

Jak pacient/klient drží tělo v gravitaci, zda se tyčí do výšky, zda se zaklání, či je zbořený atd.

Konfigurace

Popisuje vzájemné uspořádání jednotlivých částí těla, kterou nohu vybočujete, zda jsou obě ramena stejně vysoko, zda máte obě ruce v pěst, nebo uvolněné…

Trofika

Je o kvalitě svalstva o jeho množství, rovnoměrnosti, o jeho napětí v klidu, terapeut si popisuje jednotlivé zóny těla a jejich osvalení.

Hybnost

Zde se již zaměřujeme na pohyb. Jaký je rozsah a kvalita pohybu v kloubech, zda tělo využívá každý kloub dostatečném rozsahu, které pohyby jsou omezeny atd.

Koordinace

Popisuje pohyb jednotlivých kloubů ve vzájemné souhře.

Síla

Terapeut sleduje sílu jednotlivých svalů, svalových skupin a svalových řetězců a kvality síly v průběhu celého pohybu.

Já využívám kinesiologického rozboru i k tomu, abych svému klientovi, na jeho těle ukázala na vlastní oči, kde a jak vznikají jeho dysbalance. Vysvětlím na viditelném příkladu, kde celé řetězení problémů  začíná a kudy, přes které části těla, se přenáší až do míst, která momentálně bolí.

Rovnou si ukazujeme možnosti nápravy a řešení. Ukazujeme si a naučíme se cviky, které postupně pomohou celou situaci napravit.