Konstelace

Jedná se o psychoterapeutickou metodu, kdy využíváme možnosti se vcítit, jak emočně tak tělesně, do někoho jiného.

Díky tomuto fenoménu můžeme odkrýt  a napravit naše osobní postoje k druhým osobám a jejich postoje k nám.