Manuální medicína v gynekologii

Postupy manuální medicíny se prolínají celou rehabilitací, jsou to diagnostické a terapeutické hmaty zajišťující v měkkých tkáních obnovu prokrvení, vzájemného plynulého pohybu tkání a jejich optimálního napětí.

Manuální medicína se věnuje jednotlivým vrstvám měkkých tkání ve smyslu do hloubky (kůže, podkoží, fascie-svalová provázka, dále přes sval a šlachy až po vazy). V terapii oslovujeme i vzdálené systémy ve smyslu do plochy.

Jedním je kvalitní krevní zásobení – musíte ošetřovat tam, kde odstupují hlavní cévy vedoucí do místa problému. Dalším je inervace, tedy ošetření v místech odstupu klíčových nervů pro danou lokalitu. V těchto místech počátku musíte zajistit zdravou funkci opět ve všech vrstvách měkkých tkání do hloubky (viz výše), aby ty cévy a nervy nebyly, nedej bože, utlačené ještě i zde.

No nevím, zda je to z textu zřejmé, ale takové měkké techniky jsou vlastně systém/mapa ošetřování všeho možného v místě potíží a i na místech poměrně vzdálených.

Na co nesmíme zapomenout, je přístup zvaný manuální mobilizace, který do manuální medicíny také spadá. Zde se věnujeme kloubům. Obnovujeme speciálními pohyby tzv. kloubní hru – join play – přirozenou pohyblivost kloubních ploch vůči sobě navzájem. Konkrétními hmaty obnovujeme /mobilizujeme pohybové rozsahy.

Pravděpodobně budete znát nespecifickou mobilizaci od většiny masérů, kteří při výdechu silně zatlačí na hrudník, a ono to tam několikrát křupne. Specifická mobilizace je sofistikovaný pohyb cílený právě do jednoho konkrétního kloubu a konkrétního směru (a to i v páteři, kde je takových drobných kloubů hromada). Při cílené mobilizaci se pracuje s dechem a ošetření nemusí provázet zvuk lupnutí.

Neumím říct, které z ošetření má větší důležitost, zda práce na měkkých tkáních, nebo mobilizace. Ve vlastní praxi mezi nimi plynule přecházím s cílem obnovení dobré pohyblivosti těla. Na paměti bychom však vždy měli mít, že tyto techniky jsou tzv. startovací v rehabilitačním procesu. To znamená, že pomáhají urychlit samoléčebné procesy těla. Vždy mají být doplněny intenzivním individuálním plánem cvičení, které zajistí, aby pasivně získanou mobilitu tělo opět neztratilo.