Palpace a měkké techniky

V hlavní úloze dotek

Palpace je diagnostika pohmatem. Terapeut využívá svého doteku k identifikaci kondice či postižení měkkých tkání. Sleduje teplotu, vlhkost, napětí, neboli turgor kůže. Její prosáknutí neboli otok.

Ruka terapeuta čte na kůže jako v knize a to nejen v její ploše, ale  v hloubce. Sleduje posunlivost kůže a podkoží, fascie (svalové povázky) nebo svalu.

Specifické hmaty

Měkké techniky jsou následné terapeutické hmaty prováděné většinou místně, za účelem obnovení zdravého vzájemného fungování měkkých tkání. Tyto specificky řízené hmaty, proměnlivé ve své síle a směru působení, pomáhají např. uvolnit bolest, obnovit citlivost, prokrvení a pohyblivost svalu. Uvolňují jizvy a srůsty.

Já využívám tyto techniky velice často a ráda. Protože tělo je v běžném životě zatíženo tak moc, že se jednotlivé přetížené svaly slepují s druhými, kůže se přilepuje ke svalům přetíženým a tyto „slepeniny“ brání zbytku těla, aby se voně pohybovalo.

Když dobře uvolním klíčové „slepeniny“, celé tělo se uvolní a rozvine jako když motýl poprvé roztáhne křídla.