Mazej k fyzioterapeutovi i bez bolesti. PROČ?

Asi tak, jako když jdete s autem na garanční prohlídku, je úplně super nechat se vyšetřit od fyzioterapeuta v době, kdy jste OK a nic vás nebolí. Můžete na tom jen vydělat.

Položili jste si někdy aspoň jednu z následujících otázek?

Budu já mít někdy bolesti zad? 

Je normální mít bolesti zad? 

A když je už jednou budu mít, zbavím se jich někdy? 

Pokud si vymezíme zacílení tohoto článku na lidi zdravé, bez závažných onemocnění, úrazů a dřívějších operací, je prostě normální být bez bolesti

Kdy začne být bolest problém

Bolest je pocit, který obvykle následuje po námaze, nebo informace o hrozícím či právě probíhajícím poškození těla. To je v pořádku. Ve fázi regenerace se vše urovná.

Bolest, která přetrvává, stále se vrací jakoby nezávisle na tom, zda něco dělám či nikoli, osobně vidím jako Boží lest. 😄 BoLest = Boží lest.

Tedy něco, čemu bych měl naslouchat, abych pochopil, že v životě něco dělám fakt blbě. Mohu to nazvat poselstvím Boha nebo tím, že ke mně mluví mé tělo. Osobně neřeším, jakou filozofickou omáčku k tomu potřebujete. Je neoddiskutovatelnou pravdou, že bolest je oním vnitřním motorem, který nás k jednání dříve nebo později prostě dokope.

Dlouhodobá bolest bez zjevných příčin je špatně a měli bychom ji věnovat pozornost. Tady bych se ráda věnovala slůvku ZJEVNÝCH příčin

Zjevné příčiny

Mnoho tělesných bolestí se objevuje opravdu ze ZJEVNÝCH příčin o mnoho let dříve, než k vlastnímu projevu bolesti vůbec dojde. 

Tyto zřejmé příčiny odhalí pouze ten, kdo je umí vidět. Komu se ZJEVÍ. 

Takovým vizuálním guru pro každého je fyzioterapeut. Je v tomto ohledu školený a využívá aspekci (diagnostika pohledem) a Kinesiologický rozbor

Kinesiologický rozbor je analýza těla ve stoji při pohledu zezadu nebo z boku, kdy se zaměřujeme na předvídatelné potíže spojené s napřímeným postojem a chůzí po dvou.

Když tak v soustředění koukáme na těla našich klientů, zohledňujeme nejen věk a pohlavní rozdíly. Porovnáváme objemové a délkové poměry jednotlivých tělesných partií. Soustředíme se na stranové odchylky v držení těla, svalového napětí i výskyt svalů oslabených. Zajímají nás rotace v kloubech, jednotlivé tělesné záhyby atd.

Tělo je velmi dynamická soustava kostí spojená v mechanicky poměrně náročný systém tyčící se vysoko nad podložku a opírající se o malou plochu chodidel – většinu času jen o jedno. Tělo balancuje v gravitaci a neustále hledá vlastní stabilitu a mobilitu v gravitačním poli. 

Jsme jako věž z kostek a každá část těla se zkrácenými či oslabenými svaly je vystavena vychýlení ze své centrované polohy. A naše pomyslná kostka vyššího segmentu reaguje na vychýlený spodní segment kompenzací jeho polohy přesně opačným vykřivením.

Možná se ptáte: “Existuje rovné tělo?” 

Musím popravdě odpovědět, že ne. 

Nejde totiž o to mít rovné tělo, jde o tělo vyrovnané.  Tak pružné a silné, aby dokázalo kompenzovat každodenní potřeby práce, sportu a dalšího žití. Lidské tělo se prostě křiví. Z přirozených důvodů věku a vlivu gravitace, dále nás křiví naše pohybové návyky a úlevové polohy. Další porci zátěže jsou specifické pohyby a polohy v práci. Když si k tomu přidáte těhotenství nebo někdy v minulosti opakovaně vyvrknutý kotník, hned tu máme konkrétní strukturální stopu vašeho zážitku. Tyto stopy se postupně řetězí a promítají do celého zbytku těla.

Kdy tedy zajít k fyzioterapeutovi

Zhruba do třiceti let věku tělo snadno kompenzuje většinu svalových a růstových dysbalancí. A za mě je to nejzazší doba zajít k fyzioterapeutovi na garančku. Podívat se, jak se mé tělo vyrovnalo se školou a dospíváním, s prací a dřívějšími úrazy.

V těle je celý váš příběh a schopný fyzioterapeut odhalí velmi rychle svalové odchylky, které povedou postupem času k rozvoji tak výrazných svalových a kloubních dysbalancí, že vznik poškození plotének a rozvoj bolestí zad bude logicky předvídatelný.

A právě v tomto okamžiku je tato informace nejcennější. Problém je v zárodku ještě snadno řešitelný a hlavně levný.

Co dělat, pokud se bolest už projevila?

V tom případě potřebujeme bolest eliminovat a zároveň odstranit její příčinu, aby se v budoucnu nevracela. S tím vám pomůže domácí průvodce efektivní samoléčbou bolesti – Sám sobě fyzioterapeutem.

Prozkoumat Sám sobě fyzioterapeutem

Odeslat komentář