Terapeutická masáž uší ve 3 krocích

„Ne, na ucho ne!“ se říká v jedné oblíbené české komedii. Ale dnes se právě na uši zaměříme. Ne pro množství akupunkturních bodů, které bychom mohli složitě hledat a dělat ze všeho vědu, ne. Chci vám říct o krátké a jednoduché masáži uší.

Tuto masáž jsem tak sestavila z toho všeho, co již znám a využívám ji především u lidí s bolestmi hlavy, tlakem za očima a zatuhlou šíjí. Pro lidi, kteří pracují pod tlakem, jako by za sebou táhli valník plný kamení a plahočili se někam bez viditelného pokroku, ale s maximálním úsilím.

Když jsem v takovém období byla já, řekl můj muž, že se snažím jet po dálnici stovkou se zataženou ruční brzdou. Tenkrát jsem to tak dělala a dovedlo mě to k masáži uší. Takže k věci. 

1. krok – tření

V prvním kroku je v podstatě zcela dostačující si uši třít až začnou být horká. Doporučuji prvně někde doma než v práci, člověk pak nevypadá tak směšně, když má rudé obě uši. Tímto třením rozproudíte krev, dáte do pohybu lymfu, aktivujete většinu bodů na uších, a především nastartujete terapii.

Pokud provádíte masáž, jako autoterapii, pak můžete být důraznější. Někdy jen takové samotné protření uší stačí. Pokud však provádíte masáž uší někomu druhému, je dobré prvně navodit důvěrnou atmosféru. Váš dotek by neměl být hrubý nebo naopak příliš jemný/lechtavý.

Stojím v každém případě za klientem, aby měl svobodu v mimickém projevu. Holt masáž uší vyvolává nečekané pocity.

2. krok – mobilizace boltce

Jak jsem již předeslala, třením vše teprve začíná. Dalším krokem je mobilizace boltce. Ten je zavěšen na čtyřech vazech a má okolo sebe svaly, které se stávají pro svoji neschopnost spontánně relaxovat zdrojem mnohých tlaků a tahů, které se přenášejí dále do hlavy, jako bolest. Jak tedy manipulovat boltec?

Při autoterapii uchopíme ucho mezi palec položený na zadní stranu ucha a ohnutý ukazovák, který přiložíme zepředu na ucho přes zvukovod. Celý boltec pevně uchopíme těsně u hlavy, tak aby nic nebolelo a pohybujeme celým boltcem po lebce nahoru, dolů, dopředu/k obličeji a dozadu. Tyto pohyby provádíme pomalu a sledujeme/porovnáváme rozdíly v pohyblivosti pravého a levého ucha.

Při vlastní manipulaci se v krajní poloze zastavíme a s tahem vytrváme třeba i 10 vteřin. Sledujeme mírné povolení ve směru tahu. Tento krok je velmi pomalý a v žádném případě by neměl vyvolávat nepříjemné pocity.

Pokud provádíte manipulaci jako terapeut pacientovi ležícím na zádech na lehátku, je poloha vašich prstů na uších pacienta obrácená.

3. krok – mobilizace zvukovodu

Třetím krokem je mobilizace zvukovodu. Toto je úžasná pomůcka obnovující tok lymfy, prokrvení, uvolnění tlaku v krku a nosohltanu. Jde o uvolnění přes Eustachovu trubici. Jak tedy na to?

Zasuňte své palce do uší tak, aby polštářky prstů směřovaly vpřed/k obličeji a nehty dozadu. Zasuňte je co nejhlouběji do uší, přitiskněte je jemně na přední/obličejovou stranu zvukovodu.

Tlačte palce stále dopředu a pomalu vytahujte z uší, jako byste chtěli z uší vytřít špínu. Tímto pohybem pacient ucítí, že mu protahujete přední část ušní, sluchové trubice.

Druhý podobný hmat na protažení zvukovodu, který se promítá až do Eustachovy trubice, je veden ukazováčkem zasunutým co nejhlouběji do ucha. Podobně jako při prvním pohybu uchopíme dolní část zvukovodu ukazováčkem proti palci zevně, tiskneme k sobě, táhneme směrem dolů a pomalu ven. Uši opět vytíráme.

U tohoto posledního pohybu je možno výsledný efekt podpořit zívnutím pacienta, nebo usilovným otevřením ústa a maximálním vyhlazením jazyka.

Tyto vytírací pohyby můžeme opakovat, ale maximálně třikrát, pak je již kůže podrážděna a může bolet. Celé ošetření zakončujeme přiložením dlaní přes ucho a celkovým zklidněním pacienta.

Odeslat komentář