Metody strečinku | úvodní 2.část

Je několik metod strečinku, jedna z nich je metoda Holtonova, kterou dále rozvinul a rozpracoval Solveborn. Strečink podle této metody má tři fáze:

  • a) fáze napětí
  • b) fáze uvolnění
  • c) fáze protažení

ad a) je to fáze, kdy se sval napíná proti odporu a musí být veden proti směru hlavní funkce svalu. Měla by trvat 10 – 15 sec. a napětí ve svalu by mělo být po celou dobu konstantní (žádné kmitání apod.)
ad b) následuje ihned po fázi napětí a měla by trvat 3 – 6 sec. bez jakéhokoliv pohybu.
ad c) následuje ihned po fázi uvolnění. Její délka je cca 20 sec. a protažení svalu by mělo být proti směru jeho hlavní funkce!

Druhá metoda a v poslední době nejvíce praktikovaná je metoda Andersonova.
Ta má fáze jen dvě:

  • a) fáze lehkého protažení
  • b) fáze pokročilého protažení

ad a) sval je protahován až do určité polohy ve které pociťujeme mírné napětí. V té setrváme 10 – 20 sec. Na konci této doby bychom měli pociťovat ústup napětí. To je signál, že je sval připraven na další fázi, tedy fázi b).
ad b) v této druhé fázi pokračujeme v protahování znovu do pocitu mírného napětí ve kterém zůstaneme dalších cca 10 – 20 sec.

Pokud již máte jistou zkušenost se strečinkem, můžete svůj protahovací rituál rozšířit o využití reflexních mechanismů, které uvedu v příštím díle.

Odeslat komentář