Noční můra ženy – inkontinence

inkontinence

Nevím přesně, podle čeho se rozhoduje, která žena inkontinenci zažije a která ne, ale můžeme celkem spolehlivě říct, že se její výskyt zvyšuje.

Toto téma je často ženskou noční můrou, tak se na něj pojďme kouknout blíže.

Definice inkontinence

Inkontinence moči je jakýkoli, vůlí neovladatelný, únik moči. Ženy na ni trpí dvakrát častěji než muži,  odhadem 25–40% žen.

Stresová inkontinence

Nejčastějším výskytem je tzv. stresová inkontinence, jejíž podstatou je zvýšený intraabdominální (břišní) tlak. K úniku moči dochází například při kašli a smíchu nebo v průběhu fyzické aktivity. Příčinou stresové inkontinence je nejčastěji změna pozice a pohyblivosti hrdla močového měchýře nebo poškození vnitřního svěrače močové trubice.

Dalšími rizikovými faktory jsou např. porodní poranění, obezita, chronický kašel, těžká fyzická práce, zácpa nebo vrozené poruchy vaziva – hypermobilita.

Mezi základní léčebné metody patří gymnastika svalů pánevního dna, elektrostimulace, farmakoterapie, pesary a inkontinenční pomůcky. Definitivní řešení problému často představuje operační léčba.

Konec citace odborných lékařských textů

Problém s inkontinencí

Základním problémem při inkontinenci je to, že se jedná o poruchu funkce močového měchýře. Náprava funkce vnitřních orgánů je dosti komplikovaná a souvisí s celým tělesným schématem. Z pohledu pacientky se jedná o problém, jehož řešení vidí mnohdy plně v rukou lékaře.

1. Pacientka většinou neví, že by s danou situací mohla něco udělat sama.

2. Dalším velkým problémem je, že inkontinence vzniká většinou plíživě, takže první příznaky obvykle nebereme vážně.

Možnosti řešení

Dnes již máme rozvinutý systém rehabilitační péče o ženy s inkontinencí a účinné terapeutické postupy. V našich vodách se setkáme jak s nejnovějšími světovými trendy, tak s vlastními  koncepty.  Tzv. Ostravský koncept fyzioterapie inkontinence je asi nejznámějším z nich a propojuje jak edukaci, fyzikální terapii i psychologickou péči o pacientky.

Ano, bez komplexní podpory se dosahuje výsledků jen obtížně. Nic nenarušuje dosažení cíle více, než nízká motivace nebo víra v nezvratnost situace.

Nad čím se zamyslet?

1. Zvažte vaše osobní přesvědčení a nastavení. Co chcete, jak to chcete a co jste ochotni pro výsledek udělat. Předpokládejte, že s podporou odborníků to půjde rychleji a budete se mít o koho opřít.

2. Zajistěte si diagnostiku na urogynekologii, počítejte s tím, že budete sledovat, kolik vypijete a kolik vyčuráte. Nebo kolik použijete vložek za den. Někdy bude doktor chtít udělat cystoskopii, aby se do močového měchýře podíval a vyloučil něco vážnějšího. Pravděpodobně vám lékař předepíše i nějaké léky.

3. Uvědomělý doktor vám doporučí rehabilitaci. Tam se objednejte co nejdříve. Čekací lhůty mohou být i několik týdnů. Nespoléhejte, prosím, že ve Vašem okolí bude na každém kroku specialista fyzioterapeut. Vzdělávejte se.

4. Bylo by fajn se sejít s odborníkem na psychologii, psychosomatiku, s koučem nebo s někým, kdo Vám pomůže si utříbit myšlenky a očekávání.

5. Bez úpravy stravy a pitného režimu to asi půjde do háje.

6. Celková pohybová kondice hraje významnou roli.

7. Gynekologické vyšetření je důležité, někdy po porodu zůstanou potíže, které inkontinenci způsobují.

8. Operace ať už plastika, nebo tzv. TVT páska jsou velké zásahy do měkkých tkání našeho těla a považuji je až za krajní řešení.

Inkontinence není nemoc

Když si toto projdete, bude Vám jasné, že se to týká celé Vaší bytosti. Mnohé ženy se zaleknou a vzdají vše dříve, než začaly. Nedejte se, inkontinence není nemoc. Je to dysfunkce, která se sama od sebe nezlepší. Prášky, pokud pomohou, jenom utlumí její projev, nevyřeší příčinu.

Jaké jsou stavební kameny úspěchu?

1. Terapie celkového postoje a pohybu. Je potřeba pomoci tělu, aby opět suverénně zvládalo gravitaci při běžných denních činnostech a při práci.

2. Rehabilitace hlubokého stabilizačního systému. Svalů v oblasti břicha. Zde často nacházíme špatné svalové souhry. Pozměněné svalové souhry se mnohdy stanou samy o sobě klíčovou příčinou vzniku inkontinence.

3. Cílená rehabilitace pánevního dna, kde je třeba klientku naučit znát, vnímat a ovládat svaly pánevního dna. Zde je často potřeba manuálně uvolnit svalové spazmy, vyřešit případné potíže s kostrčí a uvolnit jizvy. V této oblasti existuje i velká technická podpora klientek. Od domácích elektrostimulačních přístrojů po různé posilovací kuličky, závaží atd.

4. Úprava stravy a pitného režimu může celkovou naši snahu podtrhnout. Káva, alkohol a další věci vedou k překyselení a to následně zvyšuje dráždivost močového měchýře.

5. Celková kondice kardiovaskulárního systému by pro nás měla být jasný cíl. Nemusí se z nás stát maratonky, ale věřte, že tělo potřebuje aspoň 30minut denně aktivního pohybu, kdy se srdce zatíží v rytmu dechu. Vibrace srdce a mozku se jaksi vyrovnají, uvolníme stres a prokrvíme i vzdálené části těla.

6. K efektivnímu dosažení zlepšení může dopomoci i homeopatie.

7. Hormony a jejich balance budou významným kritériem ovlivňujícím zcela zásadně výsledek našeho snažení. Takže opravdu bude fajn, především pokud trpíme na hormonální disbalanci, nebo když užíváme antikoncepci, abychom spolupracovaly s odborníky.

8, Asi posledním a možná nejvýznamnějším stavebním kamenem bude náš osobní postoj a psychika. Dnes již existují ženské skupiny a hnutí, která se zabývají rozvojem ženské pohody a zdraví.

Tak pokud přímo nechcete spolupracovat s psychologem, určitě doporučuji přečíst  nějaké knihy o ženských cyklech, menstruaci, vnitřní síle a zdraví ženy atd. Veškeré problémy s únikem moči mají významovou psychosomatickou paralelu s únikem MOCI. 

Jaké jsou vedlejší účinky úspěšné terapie inkontinence?

Co tedy získám navíc, když se budu zabývat sama sebou natolik, že se zbavím inkontinence?

  • Změna držení těla, pevnější zadek, stehna, boky
  • Výší celková kondice
  • Úsměv, jelikož zvládnout pro sebe něco tak významného udělat zvyšuje sebevědomí
  • Zvýšené libido
  • Celkově větší radost ze života

Každopádně buďte trpělivé a odhodlané. Nenechávejte to na poslední chvíli a nevrhejte se hned na operaci. Pánevní dno je kouzelná trampolína tvořivosti a močový měchýř je rezervoárem našich slzí. Musí se spolu opět sladit, aby všechno dobře fungovalo. Mám vlastní zkušenost.

O happy day Tereza

Odeslat komentář