Vaginální mapování

Je technika svým původem vycházející z tantry a v současné době spadající do terapeutické praxe tzv. sexulogical bodyworker.

Jedná se o komplexní celotělový přístup zaměřený i na psychiku vlastního prožívání, užití dechu k uvolnění nahromaděného napětí, ať už se jedná o napětí svalové nebo právě psychické.

Po uvolnění stresu na těle se provádí systematická masáž vaginy za účelem obnovení vnímavosti všech jednotlivých míst v pochvě. V průběhu ošetření se terapeut věnuje prvně celému tělu a následně intimní oblasti, obě části jsou neodmyslitelně propojeny a vždy se jedná o hluboký ozdravný zážitek.