Terapie na neurofyziologickém podkladě

Tímto označením jsou popisovány speciální terapeutické přístupy, které pro dosažení terapeutického účinku využívají především znalosti ovládání pohybů centrální nervovou soustavou.

Jak to funguje

Terapeut při terapii tělu v pohybu asistuje (klade odpor, stimuluje, vede směr pohybu a tyto vlivy různými způsoby moduluje). Tímto působení oslovuje konkrétní reflexní mechanismy nervového systému a dosahuje zvýšení terapeutického efektu. Tyto techniky se prvotně využívali u pacientů s neurologickým poškozením ať na úrovni CNS nebo úrazem na periferii.

Které techniky sem můžeme zařadit?

Spadají sem přístupy dle Kenny, PNF, Bobath koncept a celá skupina techniky postavených na vývojové kinziologii.
Mezi nejznámější techniky postavené na vývojové kineziologii patří Vojtova metoda, metoda Čápové a DNS dle MUDr. Pavla Koláře. Metody využívají poloh a pohybů lidského těla způsobem, jak si je naše tělo osvojovalo v prvním roce života.

Která je vhodná právě pro vás?

Já pracuji s klientem individuálně a tak volím pro něj specifické části jednotlivých technik a ty kombinuji tak, abychom dosáhli maximálního účinku v minimálním čase.

Využívám je efektivně pro terapii mechaniky ramenního a kyčelního kloubu, kdy se tyto oblasti, v prvním roce života člověka, zcela přirozeně naučili fungovat pro oporu a pohyb. Opět se obnoví svalová souhra a tím pádem i centrované  – tedy optimální postavení v kloubu.

Nikdy byste nevěřili jakou má miminko sílu když se zvedá na jedné ruce z bříška, aby si dosáhlo pro hračku. Správné provedení pro dospěláka, je mnohdy velkým oříškem. Ale tento nácvik se vyplatí  a trvá na pořád 🙂