Palpace, aneb umění doteku

Ohromnou doménou fyzioterapeuta oproti masérovi je jeho PALPACE. Fyzioterapeut cvičí svůj hmat po celou dobu studia a každý den ve své praxi. Odborníci hmatem rozliší tvar zkroucení vlasu vloženého pod prostěradlo.

Hmatem fyzioterapeut čte Vaše tělo. Sleduje teplotu a vlhkost pokožky, intenzitu prokrvení, výskyt lokálních poruch prokrvení či otoků. Pružnost pokožky a její pohyblivost vůči podkoží, svalové povázce (fascii) a svalům jako celku.

Fyzioterapeut, který je školený v palpaci pozná nejen dokonale anatomii, kterou je hmatem schopen sledovat, jednotlivé úpony svalů, kloubní blokády, směry svalových vláken a další. Je schopen rozlišit reflexní změny ve svalech, jejich lokalizaci, v jaké hloubce od povrchu těla se nachází a podle sumace všech informací zvolí terapii k jejich odstranění.

Odeslat komentář