Myofasciální techniky

Při těchto technikách pracuji především s jednotlivými vrstvami měkkých tkání od povrchu směrem do hloubky. Slovo MYOFASCIÁLNÍ znamená týkající se svalu a svalových povázek. V těchto tkáních vzniká každodenní zátěží mnoho drobných funkčních změn, které se bez ošetření mohou strukturalizovat a projevovat se buď jako tzv. zatvrdliny – známé často v oblasti ramen, nebo mohou způsobovat přenesené potíže do vzdálenějších oblastí na těle (bolesti, mravenčení, pálení až zdecitlivění např. prstů končetin – bez objektivního neurologického nálezu).

Tato technika slouží k diagnostice reflexních změn a k jejich následnému ošetření. Ošetření se provádí bez masážních přípravků – tzv. nasucho. Dochází k působení tahem resp. tlakem na konkretní strukturu – kůži, podkoží, svalovou povázku či samotný sval. Při těchto technikách může klient cítit lokální bolest, která se postupně snižuje až vymizí. Míra bolestivosti terapie je řízena klientem. K úspěšné terapii je potřeba spolupráce klienta – relaxace svalového napětí dechem pod vedením terapeuta. Jelikož je kůže člověka největším tělesným orgánem a je to místo kontaktu našeho já s ostatním světem, hromadí se v kůži velké množství toxinů a stresů, které mohou být metodou uvolňovány.

Cílem terapie je v prvé řadě terapie – odstranění bolesti. Případně vyvolaná bolest nesmí v terapii dominovat. Myofasciální techniky zřazuji do každé “masáže”, kterou u mne absolvujete.

Pro koho je tato terapie určena?

Nejlépe se užívá jako samostatná technika při akutních svalových úrazech – natažení, přetažení svalu, kdy je terapie velmi šetrná a zabraňuje tělu vytvořit si obranné mechanismy okolo přetížené oblasti ve smyslu celkových svalových křečí a následného omezení pohybu.

Doporučení:

V případě akutních potíží doporučuji zasáhnout terapeuticky do 3 dnů od vzniku potíží, jinak vzniká dlouhodobý problém, který se může táhnout i několi týdnů či měsíců.

Odeslat komentář