Vstupní konzultace

Vstupní vyšetření pro vás bude tím nejdůležitějším momentem. Je to čas poznání a porozumění. V tomto čase vás ráda pozorně vyslechnu a budu se snažit dozvědět co nejvíce o tom, co vás trápí.

Je to čas určený vám a vašemu vyprávění.

Při naslouchání a pečlivém pozorování mi vyplují na povrch souvislosti. Ty pak chronologicky seřadíme a propojíme s významnými milníky vašeho života. Postupně nás dovedou až k poodhalení příčiny vzniku vašich potíží. Budete překvapení, jakou spoustu věcí za tu chvíli spolu dokážeme rozklíčovat.

Říkám tomu diagnostika prvního okamžiku.

Díky ní mohu snáze určit, do jaké míry se na vašich potížích podílí nesprávné používání těla (držení těla, sed, dřívější zranění či zátěž) a jaký vliv má psychosomatická složka. Vysvětlím vám, jak podle mé analýzy vaše obtíže vznikly, v jaké sféře leží jejich příčina.

Psychosomatika nám ukáže, s jakými vnitřními tématy vše souvisí. Nebudeme nic pitvat, jen poukážeme na možné souvislosti, které jsou v nánosu času často nejasné a přehlédnutelné.

Ze svých zkušeností vím, že je třeba, abyste se na uzdravení podíleli aktivně vy sami, a proto je mým nejhlubším zájmem a přáním poodkrýt vám souvislosti.

Jakmile totiž uvidíte, můžete slyšet,
jakmile uslyšíte, můžete pochopit
a pak je již snadné ukázat vám jak –
jakou cestou jít, abyste došli až ke svému cíli.

Klienti říkají, že hovořím s jejich tělem a pak jim přeložím, co říká.

Já své práci říkám „fyziokoučing“ – osobnostní rozvoj skrze práci s tělem a bolestí.
Součástí prvního sezení je i odborná diagnostika z pohledu fyzioterapie, rozbor biomechaniky pohybu a palpační (dotekové) ošetření.

Postupně přejdeme k prvnímu stupni terapie.

Při prvním kontaktu používám nejčastěji tzv. Bowenovu techniku k uvolnění bolesti a dále nácvik výhodnějšího pohybového chování nebo terapeutického cvičení na doma.

Je jednoduché vám nařídit, co dále nesmíte dělat a co dělat máte. Já však stavím klienta do pozice partnera, společně hledáme optimum. Nebudu vám nic zakazovat, ale vysvětlím vám, kam vaše konání povede.

Navrhnu strategii vedoucí k úlevě od bolesti a k naplnění vašich představ. Sestavíme plán domácí terapie, stanovíme optimální načasování další společné spolupráce.

Na závěr vše zrekapitulujeme, vytyčíme si krátkodobé a dlouhodobé úkoly a cíle, dostanete domů poznámky či video-návod pro domácí práci. Vše s ohledem na to, s čím přijdete.

Mou vizí je nejen pomoci,
ale i naučit vás znát své tělo tak,
abyste nebyli závislí a mohli si pomoci sami.

 

Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na cokoliv zeptat?

S důvěrou napište

Tereza Dvořáková

Mgr. Tereza Dvořáková, Ph.D.